Hôm nay, cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh quan sát mặt đất có tên gọi ScanSAR ALOS-2 chụp lãnh thổ Việt Nam trong buổi thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và JAXA.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin thỏa thuận nằm trong khuôn khổ Hội thảo “Hệ thống quan sát Trái Đất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 này là nhằm hỗ trợ Chương trình DataCube ở Việt Nam-một nền tảng dữ liệu lớn của các vệ tinh quan sát Trái Đất để phát triển các ứng dụng liên quan đến giám sát lúa, rừng và chất lượng nước cũng như thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu vệ tinh trong các lĩnh vực nói trên.

Theo đại diện VNSC, việc ký kết tạo tiền đề để hai bên mở rộng hợp tác trong phát triển nghiên cứu, ứng dụng qua việc sử dụng các sản phẩm quan sát Trái Đất (sản phẩm EO) không chỉ của vệ tinh ALOS-2 mà còn của các vệ tinh khác cũng như các dữ liệu đã có sẵn trong hệ thống DataCube.

VNSC sẽ vận hành và duy trì Việt Nam DataCube để lưu trữ dữ liệu ALOS-2, thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu; thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng và thúc đẩy sử dụng các sản phẩm EO của các vệ tinh khác đặc biệt là vệ tinh Nhật Bản cũng như dữ liệu có sẵn phục vụ cho hoạt động của hệ thống Việt Nam DataCube.

Thỏa thuận này được triển khai trong vòng hai năm, tới tháng 9/2019.