Dữ liệu khảo sát về các mối quan hệ tình dục có thể xảy ra với robot được YouGov thu thập trong một chương trình khảo sát rộng lớn hơn về thái độ của người Đức đối với vấn đề tình dục.
Những kết quả cho thấy, người Đức đang “rất sẵn sàng” để thử các trải nghiệm tình dục mới.