Để tăng cường sức mạnh cho dịch vụ lưu trữ đám mây, Microsoft có thể sớm bổ sung một tính năng giúp khôi phục tập tin vào OneDrive trong thời gian sớm nhất. Theo  trang Engadget, tính năng này được gọi là Files Restore, đây có thể là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho nhiều người dùng dịch vụ lưu trữ tập tin đám mây của Microsoft vì nó sẽ cho phép họ khôi phục tập tin từ bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.