Negobot bắt đầu cuộc trò chuyện khá thụ động, rồi sau đó nó tự điều chỉnh hành vi của mình để thích ứng với các kỹ thuật dụ dỗ của những kẻ tình nghi, nhằm tạo sự tin tưởng và gây dựng quan hệ bạn bè với tội phạm.

Ví dụ, khi nghi phạm bắt đầu dính bẫy, robot sẽ đáp trả những lời tán tỉnh vồn vã bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giống như là để tìm hiểu nghi phạm. Những chi tiết thu thập được gồm hồ sơ trên mạng xã hội, số điện thoại di động sẽ được cảnh sát sử dụng để tiến hành điều tra.

Cho đến nay, phần mềm này đã được thử nghiệm trên dịch vụ tán gẫu của Google và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác.