Nhóm nghiên cứu sẽ nuôi các vi sinh vật trên đất sao Hỏa với hy vọng chúng thải ra khí oxy như một sản phẩm phụ. Lượng oxy tạo ra có thể dùng để hít thở hoặc sử dụng làm nhiên liệu tên lửa cho các chuyến bay trở về Trái đất. Nếu thử nghiệm thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp biển đổi sao Hỏa, tạo ra môi trường thuận lợi để con người sinh sống trong tương lai.

Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra oxy trên sao Hỏa trong các thử nghiệm diễn ra vào năm 2020, Robert Lightfoot, một trong các nhà lãnh đạo của NASA, cho biết.

NASA có kế hoạch xây dựng một lá chắn từ trường xung quanh sao Hỏa và lắp đặt lò phản ứng hạt nhân trên hành tinh này. Họ cũng hy vọng phóng một trạm không gian tới gần Mặt Trăng. Nó hoạt động như một địa điểm xuất phát cho các nhiệm vụ nghiên cứu phần còn lại của hệ Mặt Trời.

Theo Lightfoot, đây là bước đi hợp lý sau thành công của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Khi bạn nhìn vào kế hoạch của chúng tôi đi tới sao Hỏa, bạn sẽ thấy chúng tôi sử dụng Trạm Vũ trụ Quốc tế nhiều nhất có thể, Lightfoot nói.